Vervolg Boodschappen

– 1953 –

Het vervolg in Indonesiё

Indonesië; 31 Augustus 1953:

Dit zijn de volgende Boodschappen die Hendrik Th. Lilipaly op Maandag 31 Augustus 1953 heeft ontvangen:

“God vindt men alleen in het Kruis van Christus”.

“De Sleutel tot Gods Koninkrijk is het Kruis van Christus”

“Aan het Kruis van Christus is al onze Vergeving volbracht”

“Geen Opstanding zonder het Kruis”

“Christus is Gods Zoon. Christus is God gelijk Zijn Vader”

“Het Kruis is het fundament waarop het Koninkrijk Gods gegrondvest is”

“Het Kruis is de gemeenschappelijke band die alle trappen – de hoogste tot de laagste – der engelen en boden Gods verbindt”

“Het Kruis schenkt de Waarheid”