De getuigenis van Johannes

Historisch en confessioneel gezien kunnen wij het Evangelie van Johannes (niet de jongere maar de latere discipel van Christus ) beschouwen als de drager van bepaalde essenties van de Universele Boodschap van Christus.

Het is van fundamenteel belang te weten dat daarin Jezus Christus de term “GOD” met referentie tot een hogere macht rechtstreeks identificeert met de “Vader in den Hemel”. In dit evangelie staan de meeste citaten van Jezus over de Vader, namelijk meer dan honderd keer.

Het is verder van belang dat Jezus Christus de uitdrukking “schuld” nooit heeft gebruikt met betrekking tot de verantwoordlijkheid van de mens. Jesus Christus heeft Zelf de term “schuld” nooit gebruikt noch toegepast met betrekking tot Zijn evaluatie over de mens, zijn daden en geloof. Ook niet ten aanzien van hen die Hem verraden hebben zoals b.v. Judas en Petrus. Christus heeft het schuldcomplex van de mens niet geïnitieerd. De schuldcomplex en het daaruit volgende schuldsysteem zijn door de mens zelf verzonnen. Door zijn instituties, zowel de religieuze als de politieke. En wij maken de tragische gevolgen daarvan dagelijks mee. In de waardigheid van de mens als een volgroeide entiteit is de mens ten volle verantwoordelijk voor zijn/haar gedachten en daden. Maar Christus en Zijn Vader hebben nooit een schuld-systeem over de mens opgezet.

De enige relatie en de enige houding ten aanzien van God was dat tegenover een Hemelse Vader. Een hemelse Vader van wie wij in het verre verleden afstammen en Die ons lief heeft. Dit is nu binnen ons bereik gebracht door Zijn Zoon, de waarlijk liefhebbende Christus

 Hij kwam als het Kindje uit Bethlehem.

En als de zoon des mensen is Hij Zijn weg opgegaan van de Kribbe , over vele landen en zeeën, tot aan het Kruis.

Hij leerde ons over de onvoorwaardelijke Liefde en vervulde in de laatste stages van zijn aardse leven Zijn Missie voor Vergeving van iedereen en alles.

En zo heeft Hij Zijn Vergevings Werk aan het Kruis volbracht voor de gehele mensheid.


En in het 19e hoofdstuk van dit Evangelie getuigde Johannes over de Overwinning aan het Kruis:

“Het is Volbracht!”

– Johannes 19:30 –

Dat was de Overwinning van Christus en zo zal het altijd zijn.