Genezing

“Wat is ware Genezing?”

Een Oog-chirurg vertelt aan zijn geopereerde patiënten het volgende :

“……… Het waren niet alleen mijn (chirurgische) handen die genezend aan uw oog hebben mogen werken.

Het zijn vooral de zegenende en helende handen van De Christus die Hij op de werkende handen van de arts, en dus ook op uw ogen, heeft gelegd.

Uw oog is nu behandeld, het ziet en functioneert nu beter.

Echter, gaat de tijd niet gewoon door en komt tenslotte de ouderdom niet met haar (andere) gebreken? Voor iedereen?

Genezing kan toch niet alleen maar uitstel van de uiteindelijke executie (b.v. blindheid of dood) betekenen ?……….. “

Het was en is het streven van deze oogarts, tevens oogchirurg, dat bij  ieder patiënt, het lichamelijk oog zich ontwikkelt tot een scherp en onfeilbaar SPIRITUEEL oog ; een van nature aangeboren spirituele gave.

Het is, hetgeen ook wel de klassieke benaming van” derde oog” draagt, dat de Visie van Christus is , hetgeen men b.v. tijdens een icourse-in-miracle.com training geleidelijk ervaren kan. Zodoende kunnen wij de oneindige werkelijkheid aanschouwen, nl. de werkelijkheid van GODS LIEFDE jegens iedere individuele mens.

Het is een oog dat met de Visie van Christus niet meer definitief hoeft te sluiten ; een Visie dat niet te laatster ure breekt !
 

Pas dan heeft hij als medicus zijn levenstaak ingevuld en heeft hij als geneesheer tegenover hen, die hun ogen aan hem toevertrouwden, de zicht- en bovenal uitzicht-gevende Boodschap van Christus voor onze huidige tijd overgebracht.

En dit is de boodschap van Christus die anno 1964 door de ontvanger Hendrik Th. Lilipaly persoonlijk aan de arts werd door gegeven:

God vindt men alleen in het Kruis van Christus”

“Alleen het geloof in het Volbrachte Vergevings-Werk van Christus aan het Kruis van Golgotha is de sleutel tot God’s Koninkrijk”

En daarom :

De ware genezing gaat de niveaus van therapie en puur fysiek herstel ver te boven.

Ware genezing betekent een voortdurend proces van groei en ontplooiing. Het reikt tot aan het uiteindelijk her-ontwaken van onze eigen Goddelijke natuur, als Kinderen van een God.

De Ware genezing in Christus ……betekent de definitieve toenadering tot Hem. Het gaat meestal stapsgewijs.

Het is echter een proces die reeds door Hem is Volbracht, doordat Hij ons nu bereikt heeft en aanraakt in Zijn Vergeving-Werk aan Zijn Kruis.

Zodoende wij wij allen vrij en ook in staat ons te bezinnen, om opnieuw onze definitieve Keuze te doen.