Indonesië

– 1946 –

Boodschap van Jezus Christus in Indonesië

Dertien maanden na het verschrikkelijke nucleaire einde van de tweede wereldoorlog in Aziё, spreekt Jezus Christus ons in Bondowoso (Java) aan:

“Zalig zijt gij, die gelooft in Mijn Volbrachte Vergevings Werk aan het Kruis van Golgotha”

 “Wie denkt in God te geloven, maar Mijn Kruis, Mijn Volbrachte Werk verwerpt, zijn loon zal zijn de ewige pijn.”

“Hendrik, verkondig Mijn Kruis en Opstanding, Mijn Volbrachte Vergevings Werk met vuur en overtuiging, zonder mensenvrees – al giert om u heen een orkaan van woede, haat, nijd, laster en hoon.”

 “Worstel met de Waarheid van het Kruis; enkel en alleen in het Kruis vindt gij Mij, en in Mij vindt gij God, Mijn Vader, Die in Mij ook uw Vader is.”

“Vreest niet, Ik ben met u.”

Dit is de Goddelijke Boodschap die op Zondag de 15e September 1946 om 11 uur voormidags in Indonesië door Hendrik Th. Lilipaly  is ontvangen.